Displaying items by tag: MODO

Tuesday, 23 June 2020 08:23

MODO Shorts | Text-tool

MODO shorts

Text-tool

Om teksten toe te voegen in MODO, kan er gebruik gemaakt worden van de Text-tool. Deze is te vinden bij de basis items. De Text-tool in MODO geeft wat extra mogelijkheden die het gebruik ervan een stuk interessanter maken.

tt01

Om de Text-tool te activeren, moet na het aanklikken van de tool-knop, eerst in de viewport geklikt worden. Er zal een standaard tekst worden getoond (of de laatste die is ingevoerd) en een paar tool-handles. De tool properties kunnen worden geopend met de sneltoets K.

Met de toolhandles kan de grootte van de tekst (verticale handle) en de ruimte tussen de letters (horizontale handle) worden ingesteld. Uiteraard is dit ook in te stellen bij de tool properties bij size en tracking.

Ieder lettertype dat op het systeem is geïnstalleerd, kan worden gebruikt. Eventuele nieuwe lettertypes vanuit Google Fonts worden ook ondersteund, zolang ze maar lokaal op het systeem zijn geïnstalleerd.

tt02

Met de instellingen Location en Justification, kan de positie van de tekst ten opzichte van het midden van het item worden bepaald. De Location bepaalt de verticale positie. Een waarde Bottom, betekent dat de onderkant van de tekst is uitgelijnd op de onderkant van het item (en de tool-handle).

Met Justification kan de horizontale positie worden ingesteld. In het onderstaande voorbeeld staan beide op de middelste optie.

tt03

De Axis kan gebruikt worden om de tekst haaks op de gekozen as te zetten. In dit geval haaks op de Z-as, rechtop in het front-viewport.

De twee instellingen die net wat anders zijn, zijn Output Type en Split.

Met Output Type kan gekozen worden om de tekst niet als Polygon weer te geven, maar als Bezier-lijn. Hierdoor kan de tekst in 2D eenvoudig nog worden aangepast om bijvoorbeeld goed in een logo te passen.

tt04

De bezier-lijnen kunnen eenvoudig worden geselecteerd, aangepast met de bezier handles en daarna op ‘Filled’ gezet worden om er weer een polygon van te maken.

Met de instelling ‘Split’ kan gekozen worden, hoe de polygonen voor de tekst gemaakt moeten worden.

tt05

De optie Char, per letter 1 polygon, lijkt de meest logische, echter per woord of zelfs de hele regel als één polygon laten maken, heeft zo zijn voordelen bij het bewerken van de tekst. Zo kan de hele regel in één keer dezelfde dikte krijgen door een Extrude op die ene polygon uit te voeren!

Published in Blog
Tagged under
Monday, 15 June 2020 07:07

V-Ray Nieus | V-Ray 5 & Collection

V-Ray shorts

V-Ray 5 & V-Ray Collection

Vanaf vandaag zijn er 2 nieuwe V-Ray producten beschikbaar bij Chaosgroup.
V-Ray 5 voor 3dsMax en V-Ray Collection.

V-Ray 5 voor 3dsMax

Chaosgroup heeft met deze nieuwe upgrade een paar grote stappen voorwaarts gemaakt. Hieronder in het kort de grootste nieuwe mogelijkheden. De upgrade naar V-Ray 5 is beschikbaar voor iedereen die al een licentie V-Ray NEXT heeft en kost €530,-

V-Ray Asset Browser

De V-Ray Asset Browser met een complete materialenbibliotheek van ongeveer 550 materialen

v5 01

In deze V-Ray Asset Browser kan gefilterd worden en kunnen favorieten worden opgeslagen. Er kunnen geen materialen worden toegevoegd. De V-Ray Asset Browser werkt alleen in 3dsMax 2018 en nieuwer.

Material Presets

Het standaard V-Ray materiaal is aangepast met een preset dropdown. Hiermee kunnen diverse standaard materiaal instellingen worden gekozen waarna het materiaal kan worden uitgebreid met eventuele eigen textures.

v5 02

Naast de presets, heeft het V-Ray materiaal nu ook Sheen en Coating opties. De coat parameters kunnen worden gebruikt voor het maken van een materiaal met een eigen extra coatinglaag, zonder hiervoor een VRayBlend-materiaal te gebruiken.

De Sheen parameters zijn vooral handig bij het maken van stof-materialen.

Nieuw Carpaint materiaal

Het Carpaint materiaal is vernieuwd een heeft nu meer GGX instellingen per laag (tail-glossiness), een ior-optie voor de coating en vooral een betere flake optie:

v5 03

Links het oude carpaint materiaal, rechts de nieuwe. Het is meteen duidelijk dat de nieuwe flakes een stuk realistischer zijn, vooral in closeups!

VrayFrameBuffer

Misschien wel de grootste verandering in V-Ray sinds jaren is terug te vinden in de nieuwe VFB2.

De VFB is geheel vernieuwd, instellingen kunnen in de menubalk worden ingesteld. De history is duidelijker aanwezig, maar het grootste verschil zit in de lightmixer en layer compositor.

De VFB2 werkt alleen vanaf 3dsMax 2018.

Light-mixer

Door het lightmix renderelement toe te voegen, wordt het mogelijk om losse lichtbronnen of groepen (afhankelijk van de instelling van het renderelement) aan te passen tijdens het renderen. Zo kan de intensiteit en de kleur van het licht worden aangepast.

v5 04

Layer-compositor

In de vorige versie van V-Ray was het al mogelijk om de exposure, color balance, white balance etc. in te stellen tijdens het renderen. Dit kan nu ook, alleen nu per render-element. Het is zelfs mogelijk om een laag met bijvoorbeeld een kleur toe te voegen en deze door een renderelement te mixen met een blend-mode.

v5 05

Overige

Andere verbeteringen zijn te vinden in een nieuw model voor VraySky voor betere lichtweergave wanneer de zon nog onder de horizon staat en blue-noise sampling.

V-Ray Collection

1200x628

Chaosgroup biedt vanaf nu een nieuw product aan, de V-Ray Collection. Dit is één licentie die gebruikt kan worden voor bijna alle soorten V-Ray, PhoenixFD, ChaosCloud, VRScans en zelfs Project Lavina zodra dat een betaalde licentie zou worden.

Iedereen die met meerdere pakketten en dus met meerdere versies van V-Ray werkt, zal hier een voordeel uit halen.

De licentie kost minder dan twee losse licenties: €629,- per jaar. De V-Ray Collection is alleen als huur-licentie af te nemen. De permanente licenties blijven voor de losse producten gewoon bestaan.

Het is mogelijk een bestaande versie van V-Ray NEXT om te zetten naar een V-Ray Collection.

Enkele voorbeelden van situaties wanneer de V-Ray Collection gebruikt zou kunnen worden:

  • U werkt nu met SketchUp en V-Ray voor SketchUp, maar wil in de nabije toekomst meer met VR gaan doen. Met de Collection kunt u in V-Ray voor SketchUp uw modellen exporteren en deze in bijvoorbeeld Unreal Engine met V-Ray voor Unreal in te laden en zo alle modellen en de materialen exact over te nemen om vervolgens hier door heen te kunnen lopen.
  • U werkt nu met Revit en V-Ray en gebruikt 3dsMax voor het toevoegen van extra details en het renderen van afbeeldingen met een hogere kwaliteit. Met de collection heeft u nu nog maar één licentie nodig!
  • U heeft meerdere werknemers die parttime werken en die gemengd op V-Ray voor SketchUp, Rhino en Revit werken. Met de Collection heeft u alleen licenties nodig voor het aantal werknemers dat tegelijk aan het werk is.
  • U werkt nu met V-Ray voor 3dsMax en PhoenixFD voor water, vuur en rook simulaties. Met Collection heeft u maar één licentie nodig en kunt u met zowel V-Ray als PhoenixFD werken.
  • U werkt al jaren met V-Ray voor 3dsMax en zou wel af en toe iets met Unreal of PhoenixFD willen kunnen doen. Met de Collection kan dat allemaal met dezelfde licentie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons!

Published in Blog
Tuesday, 09 June 2020 13:52

MODO shorts | Fractal-Gasket

MODO shorts

Procedural item: Fractal Gasket

Het Fractal-gasket item is een procedural item, wat betekent dat het item eigenschappen heeft die kunnen worden aangepast nadat het als item in de scene is aangemaakt.

Dit item maakt een puntenwolk in de vorm van enkele fractals. Door deze te koppelen met een replicator en één of meerdere prototypes, zal er op ieder punt een object worden geplaatst en wordt de fractal zichtbaar. Een van de opties is de ’Square Hole’ fractal:

fg01

Andere opties zijn ’Square Flake’:

fg02

De ‘Sierpinski’ driehoek:

fg03

En de enige 3D fractal, de ‘Tetrahedron’, een 3D versie van de Sierpinski-driehoek:

fg04

De fractal-gasket heeft slechts twee instellingen. Naast de types die hierboven staan, wordt er een Recursion Level opgegeven. Dit is het aantal keer dat de vorm zichzelf herhaalt.

De fractal-gasket zelf zal niet groter worden. Dus bij het verhogen van de recursion-level, worden de onderdelen kleiner. Om deze verschaling tegen te gaan, kan de fractal-gasket zelf worden verschaald, of er kan een verschaling worden opgegeven in de replicator.eHier

Hier een voorbeeld van hetzelfde fractal-type, met recursion-levels van 3, 6 en 9:

fg05

Uiteraard kan er naast gewone items ook gebruik gemaakt worden van andere items, zoals blobs, volumes, sprites enzovoorts!

fg06

Published in Blog
Tagged under
Tuesday, 02 June 2020 14:37

MODO shorts | Gear-item

MODO shorts

Procedural Gear-item

Deze week extra aandacht voor het Gear-item. Deze tool is perfect voor het maken van allerlei soorten tandwielen.

gi 01

Na het plaatsen van een gear kan deze nog worden aangepast. Dit is het grote voordeel van een procedural item.

Zo kan de coverage worden aangepast, om aan te geven welk percentage van de cirkel gemaakt moet worden. Met de Contact Angle kan de hoek van de tanden ten opzichte van de vertikale as op het loopvlak van het tandwiel worden bepaald.

gi 02

Met een combinatie van de Tooth Spacing (afmeting per tand) en Teeth (het aantal tanden) kan het aantal tanden en het formaat van het tandwiel worden bepaald. Er wordt dus geen afmeting ingesteld, enkel het aantal tanden en hoeveel ruimte deze gebruiken.

Verder kan de dikte en het formaat van de as worden ingesteld, of kan er gekozen worden voor een tandwiel met spaken.

gi 03

Met de instellingen in de trim-rollout kan worden bepaald hoe de binnenkant van het tandwiel er uit moet komen te zien. Zo kunnen niet alleen alle afmetingen procentueel worden ingesteld, maar kunnen de eventuele spaken ook worden gevormd en zelfs rond worden gezet.

In de Specialized rollout staan de laatste instellingen waarmee tandwielen gemaakt kunnen worden met tanden aan de binnenzijde of een enkele of dubbele schuine rand met eventueel gedraaide tanden.

Een leuke oefening is te vinden op de website van Brian Law: www.woodenclocks.co.uk.

Hier zijn naast de betaalde ook enkele gratis voorbeelden te downloaden van klokken. Met alle details uitgetekend. Klaar om in MODO te worden nagetekend en geanimeerd!

gi 04

Tot slot nog een belangrijk punt: er kan alleen aan deze items worden gemodelleerd nadat ze zijn omgezet in een mesh. Klik hiervoor in de itemlist met rechts op het gear-item en kies voor ‘Change type’ à ‘Mesh’

Published in Blog
Tagged under
Monday, 25 May 2020 15:50

MODO shorts | drop-actions

MODO shorts

Drop-Action

In MODO kan een ‘drop-action’ worden ingesteld. Hiermee wordt bepaald wat er met een item moet worden gedaan zodra het in de scene wordt geplaatst.

da 01

Er zijn verschillende opties die elk gebruikt kunnen worden bij het plaatsen van nieuwe objecten.

Daarnaast kunnen deze optie ook worden toegepast op items die al in de scene staan.

Zodra er meerdere items in de scene staan, kan een item worden geselecteerd en (vanuit de itemlist of de viewport zelf) worden aangeklikt en gesleept naar het doel-item.

De opties Parent en Parent in Place bijvoorbeeld. Hiermee wordt het versleepte item in de itemlist onder het doel-item geplaatst (als child). Bij de Parent optie wordt daarnaast ook de positie ten opzichte van de wereld aangepast naar de positie ten opzichte van de nieuwe parent:

da 02

(links: voor het verslepen; rechts: na het verslepen)

Bij de opties ‘Match’, ‘match position’, ‘match rotation’ en ‘match scale’ worden de waarden van de nieuwe parent overgenomen op het versleepte item. Zo kunnen deze eigenschappen automatisch worden omgezet.

da 03

In het bovenstaande voorbeeld is te zien dat de positie, rotatie en verschaling van de theepot wordt  overgenomen door de kegel.

Met de optie ‘Insert’, ‘Insert at Parent’ en ‘Insert in Place’ kan een item worden toegevoegd aan een bestaande hierarchy. Dat kan ook met behoud van de eigen positie (parent in place) en zelfs als parent van de hele hierarchy!

da 04

Tot slot te opties ‘Place’ en ‘Place en Align’, waarbij de laatste misschien wel het meest wordt gebruikt. Met de optie ‘Place’ wordt het versleepte item toegevoegd aan de hierarchy van het doel-item. En zoals hieronder te zien is, wordt bij ‘Place en Align’ het item ook uitgelijnd met de normal van het vlak waar het op wordt gesleept.

da 05

Vooral bij het aankleden van een scene, zijn deze drop-actions dus erg handig. Zo kan heel eenvoudig een item uit de bibliotheek exact op de juiste plaats en in de juiste richting in de scene worden gezet, zonder dat deze handmatig moet worden aangepast.

Published in Blog
Tagged under
Monday, 18 May 2020 10:03

MODO shorts | Lego loader

MODO shorts

Lego loader

Deze week leg ik in deze blog uit hoe Lego modellen in MODO worden geïmporteerd en hoe ze gerenderd kunnen worden.

Eigenlijk is dit vrij eenvoudig, hiervoor is een plugin nodig, deze kan gratis gedownload worden van deze locatie: https://www.battlefleet.net/fmtldr/

De plugin is gemaakt door Eric Soulvie. Naast de Lego loader heeft hij meer programmeerwerk voor MODO gedaan.

Na het downloaden, kan het .lpk bestand naar een MODO viewport worden gesleept en daar worden losgelaten. De installatie begint dan vanzelf.

Na installatie zijn nu ook nog de bibliotheken nodig met alle steentjes.

Op deze website kan dit gevonden worden: https://www.ldraw.org/help/getting-started.html

Kies hier het besturingssysteem uit en volg de stappen, bijvoorbeeld door de laatste versie van de steentjes-bibliotheek te downloaden (https://www.ldraw.org/parts/latest-parts.html) en deze te installeren.

Na installatie moet MODO nog worden ingesteld, om naar de mappen te kijken waar de steentjes zijn geïnstalleerd. Ga hiervoor naar het menu System à Preferences à LDraw I/O:

ll 01

In mijn installatie heb ik de officiële bibliotheek en ook de onofficiële geïnstalleerd. Deze laatste zijn vaak de blokjes die zeldzaam zijn of die nog gecontroleerd moeten worden op correctheid.


Nadat de paden goed staan, kan er een Lego model worden geïmporteerd:

ll 02

Nadat het model is ingeladen, ziet het er als volgt uit:

ll 03

Door de locators uit te zetten, wordt het model een stuk beter zichtbaar. Ze kunnen worden uitgezet door het kleine icoontje van een locator boven in de viewport aan te klikken:

ll 04

De materialen worden automatisch toegekend en het model is meteen te renderen.

ll 05

Uiteraard kan deze ook in een omgeving gezet worden, veel plezier!

Published in Blog
Tagged under
Friday, 08 May 2020 08:38

MODO shorts | texture locator

Texture locator

In MODO kunnen textures, zowel de procedurele (en dat zijn er heel veel in MODO) en de gewone clips (afbeeldingen of animaties), worden gepositioneerd met behulp van een Texture Locator.

Published in Blog
Tagged under
Monday, 04 May 2020 07:25

MODO shorts | Cloth simulatie

MODO shorts

Stof/kleding simulatie

Deze week een voorbeeld van hoe eenvoudig stof te animeren is in MODO.

Published in Blog
Tagged under
Tuesday, 28 April 2020 07:14

MODO shorts | Snapping

Box en Intersection snap

In MODO zitten snap-instellingen die apart ingesteld kunnen worden

Published in Blog
Tagged under
Friday, 17 April 2020 14:46

MODO shorts | replicators

Replicators

Een replicator is een specifiek item voor MODO. Het werkt op basis van

Published in Blog
Tagged under
Page 1 of 3

Breadcrumbs

Privacy- en Cookiebeleid