Items filtered by date: June 2020

Tuesday, 23 June 2020 08:23

MODO Shorts | Text-tool

MODO shorts

Text-tool

Om teksten toe te voegen in MODO, kan er gebruik gemaakt worden van de Text-tool. Deze is te vinden bij de basis items. De Text-tool in MODO geeft wat extra mogelijkheden die het gebruik ervan een stuk interessanter maken.

tt01

Om de Text-tool te activeren, moet na het aanklikken van de tool-knop, eerst in de viewport geklikt worden. Er zal een standaard tekst worden getoond (of de laatste die is ingevoerd) en een paar tool-handles. De tool properties kunnen worden geopend met de sneltoets K.

Met de toolhandles kan de grootte van de tekst (verticale handle) en de ruimte tussen de letters (horizontale handle) worden ingesteld. Uiteraard is dit ook in te stellen bij de tool properties bij size en tracking.

Ieder lettertype dat op het systeem is geïnstalleerd, kan worden gebruikt. Eventuele nieuwe lettertypes vanuit Google Fonts worden ook ondersteund, zolang ze maar lokaal op het systeem zijn geïnstalleerd.

tt02

Met de instellingen Location en Justification, kan de positie van de tekst ten opzichte van het midden van het item worden bepaald. De Location bepaalt de verticale positie. Een waarde Bottom, betekent dat de onderkant van de tekst is uitgelijnd op de onderkant van het item (en de tool-handle).

Met Justification kan de horizontale positie worden ingesteld. In het onderstaande voorbeeld staan beide op de middelste optie.

tt03

De Axis kan gebruikt worden om de tekst haaks op de gekozen as te zetten. In dit geval haaks op de Z-as, rechtop in het front-viewport.

De twee instellingen die net wat anders zijn, zijn Output Type en Split.

Met Output Type kan gekozen worden om de tekst niet als Polygon weer te geven, maar als Bezier-lijn. Hierdoor kan de tekst in 2D eenvoudig nog worden aangepast om bijvoorbeeld goed in een logo te passen.

tt04

De bezier-lijnen kunnen eenvoudig worden geselecteerd, aangepast met de bezier handles en daarna op ‘Filled’ gezet worden om er weer een polygon van te maken.

Met de instelling ‘Split’ kan gekozen worden, hoe de polygonen voor de tekst gemaakt moeten worden.

tt05

De optie Char, per letter 1 polygon, lijkt de meest logische, echter per woord of zelfs de hele regel als één polygon laten maken, heeft zo zijn voordelen bij het bewerken van de tekst. Zo kan de hele regel in één keer dezelfde dikte krijgen door een Extrude op die ene polygon uit te voeren!

Published in Blog
Tuesday, 09 June 2020 13:52

MODO shorts | Fractal-Gasket

MODO shorts

Procedural item: Fractal Gasket

Het Fractal-gasket item is een procedural item, wat betekent dat het item eigenschappen heeft die kunnen worden aangepast nadat het als item in de scene is aangemaakt.

Dit item maakt een puntenwolk in de vorm van enkele fractals. Door deze te koppelen met een replicator en één of meerdere prototypes, zal er op ieder punt een object worden geplaatst en wordt de fractal zichtbaar. Een van de opties is de ’Square Hole’ fractal:

fg01

Andere opties zijn ’Square Flake’:

fg02

De ‘Sierpinski’ driehoek:

fg03

En de enige 3D fractal, de ‘Tetrahedron’, een 3D versie van de Sierpinski-driehoek:

fg04

De fractal-gasket heeft slechts twee instellingen. Naast de types die hierboven staan, wordt er een Recursion Level opgegeven. Dit is het aantal keer dat de vorm zichzelf herhaalt.

De fractal-gasket zelf zal niet groter worden. Dus bij het verhogen van de recursion-level, worden de onderdelen kleiner. Om deze verschaling tegen te gaan, kan de fractal-gasket zelf worden verschaald, of er kan een verschaling worden opgegeven in de replicator.eHier

Hier een voorbeeld van hetzelfde fractal-type, met recursion-levels van 3, 6 en 9:

fg05

Uiteraard kan er naast gewone items ook gebruik gemaakt worden van andere items, zoals blobs, volumes, sprites enzovoorts!

fg06

Published in Blog
Tuesday, 02 June 2020 14:37

MODO shorts | Gear-item

MODO shorts

Procedural Gear-item

Deze week extra aandacht voor het Gear-item. Deze tool is perfect voor het maken van allerlei soorten tandwielen.

gi 01

Na het plaatsen van een gear kan deze nog worden aangepast. Dit is het grote voordeel van een procedural item.

Zo kan de coverage worden aangepast, om aan te geven welk percentage van de cirkel gemaakt moet worden. Met de Contact Angle kan de hoek van de tanden ten opzichte van de vertikale as op het loopvlak van het tandwiel worden bepaald.

gi 02

Met een combinatie van de Tooth Spacing (afmeting per tand) en Teeth (het aantal tanden) kan het aantal tanden en het formaat van het tandwiel worden bepaald. Er wordt dus geen afmeting ingesteld, enkel het aantal tanden en hoeveel ruimte deze gebruiken.

Verder kan de dikte en het formaat van de as worden ingesteld, of kan er gekozen worden voor een tandwiel met spaken.

gi 03

Met de instellingen in de trim-rollout kan worden bepaald hoe de binnenkant van het tandwiel er uit moet komen te zien. Zo kunnen niet alleen alle afmetingen procentueel worden ingesteld, maar kunnen de eventuele spaken ook worden gevormd en zelfs rond worden gezet.

In de Specialized rollout staan de laatste instellingen waarmee tandwielen gemaakt kunnen worden met tanden aan de binnenzijde of een enkele of dubbele schuine rand met eventueel gedraaide tanden.

Een leuke oefening is te vinden op de website van Brian Law: www.woodenclocks.co.uk.

Hier zijn naast de betaalde ook enkele gratis voorbeelden te downloaden van klokken. Met alle details uitgetekend. Klaar om in MODO te worden nagetekend en geanimeerd!

gi 04

Tot slot nog een belangrijk punt: er kan alleen aan deze items worden gemodelleerd nadat ze zijn omgezet in een mesh. Klik hiervoor in de itemlist met rechts op het gear-item en kies voor ‘Change type’ à ‘Mesh’

Published in Blog

Breadcrumbs

Privacy- en Cookiebeleid