Items filtered by date: May 2020

Monday, 25 May 2020 15:50

MODO shorts | drop-actions

MODO shorts

Drop-Action

In MODO kan een ‘drop-action’ worden ingesteld. Hiermee wordt bepaald wat er met een item moet worden gedaan zodra het in de scene wordt geplaatst.

da 01

Er zijn verschillende opties die elk gebruikt kunnen worden bij het plaatsen van nieuwe objecten.

Daarnaast kunnen deze optie ook worden toegepast op items die al in de scene staan.

Zodra er meerdere items in de scene staan, kan een item worden geselecteerd en (vanuit de itemlist of de viewport zelf) worden aangeklikt en gesleept naar het doel-item.

De opties Parent en Parent in Place bijvoorbeeld. Hiermee wordt het versleepte item in de itemlist onder het doel-item geplaatst (als child). Bij de Parent optie wordt daarnaast ook de positie ten opzichte van de wereld aangepast naar de positie ten opzichte van de nieuwe parent:

da 02

(links: voor het verslepen; rechts: na het verslepen)

Bij de opties ‘Match’, ‘match position’, ‘match rotation’ en ‘match scale’ worden de waarden van de nieuwe parent overgenomen op het versleepte item. Zo kunnen deze eigenschappen automatisch worden omgezet.

da 03

In het bovenstaande voorbeeld is te zien dat de positie, rotatie en verschaling van de theepot wordt  overgenomen door de kegel.

Met de optie ‘Insert’, ‘Insert at Parent’ en ‘Insert in Place’ kan een item worden toegevoegd aan een bestaande hierarchy. Dat kan ook met behoud van de eigen positie (parent in place) en zelfs als parent van de hele hierarchy!

da 04

Tot slot te opties ‘Place’ en ‘Place en Align’, waarbij de laatste misschien wel het meest wordt gebruikt. Met de optie ‘Place’ wordt het versleepte item toegevoegd aan de hierarchy van het doel-item. En zoals hieronder te zien is, wordt bij ‘Place en Align’ het item ook uitgelijnd met de normal van het vlak waar het op wordt gesleept.

da 05

Vooral bij het aankleden van een scene, zijn deze drop-actions dus erg handig. Zo kan heel eenvoudig een item uit de bibliotheek exact op de juiste plaats en in de juiste richting in de scene worden gezet, zonder dat deze handmatig moet worden aangepast.

Published in Blog
Monday, 18 May 2020 10:03

MODO shorts | Lego loader

MODO shorts

Lego loader

Deze week leg ik in deze blog uit hoe Lego modellen in MODO worden geïmporteerd en hoe ze gerenderd kunnen worden.

Eigenlijk is dit vrij eenvoudig, hiervoor is een plugin nodig, deze kan gratis gedownload worden van deze locatie: https://www.battlefleet.net/fmtldr/

De plugin is gemaakt door Eric Soulvie. Naast de Lego loader heeft hij meer programmeerwerk voor MODO gedaan.

Na het downloaden, kan het .lpk bestand naar een MODO viewport worden gesleept en daar worden losgelaten. De installatie begint dan vanzelf.

Na installatie zijn nu ook nog de bibliotheken nodig met alle steentjes.

Op deze website kan dit gevonden worden: https://www.ldraw.org/help/getting-started.html

Kies hier het besturingssysteem uit en volg de stappen, bijvoorbeeld door de laatste versie van de steentjes-bibliotheek te downloaden (https://www.ldraw.org/parts/latest-parts.html) en deze te installeren.

Na installatie moet MODO nog worden ingesteld, om naar de mappen te kijken waar de steentjes zijn geïnstalleerd. Ga hiervoor naar het menu System à Preferences à LDraw I/O:

ll 01

In mijn installatie heb ik de officiële bibliotheek en ook de onofficiële geïnstalleerd. Deze laatste zijn vaak de blokjes die zeldzaam zijn of die nog gecontroleerd moeten worden op correctheid.


Nadat de paden goed staan, kan er een Lego model worden geïmporteerd:

ll 02

Nadat het model is ingeladen, ziet het er als volgt uit:

ll 03

Door de locators uit te zetten, wordt het model een stuk beter zichtbaar. Ze kunnen worden uitgezet door het kleine icoontje van een locator boven in de viewport aan te klikken:

ll 04

De materialen worden automatisch toegekend en het model is meteen te renderen.

ll 05

Uiteraard kan deze ook in een omgeving gezet worden, veel plezier!

Published in Blog
Friday, 08 May 2020 08:38

MODO shorts | texture locator

Texture locator

In MODO kunnen textures, zowel de procedurele (en dat zijn er heel veel in MODO) en de gewone clips (afbeeldingen of animaties), worden gepositioneerd met behulp van een Texture Locator.

Published in Blog
Monday, 04 May 2020 07:25

MODO shorts | Cloth simulatie

MODO shorts

Stof/kleding simulatie

Deze week een voorbeeld van hoe eenvoudig stof te animeren is in MODO.

Published in Blog

Breadcrumbs

Privacy- en Cookiebeleid